سیستم پاسخگویی میکا > میکا > مرکز اطلاع‌رسانی

سوال خود را مطرح فرمایید:


آیین نامه دوره های الکترونیکی

راه‌حل

توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بستر آموزش را متحول نموده و موجب پیدایش و گسترش ابزار و امکانات جدید آموزشی در فضای مجازی شده است. آموزش الکترونیکی (مجازی) با رفع محدودیت‌های فیزیکی و زمانی، افزایش زمان بهره‌برداری از منابع آموزشی، افزایش میزان برد و ضریب دسترسی به آموزش دانشگاهی و ارتقای کمی و کیفی آموزش منجر به تحول و دگرگونی در پذیرش دانشجو و شیوه ارائه خدمات آموزشی گردیده است. آموزش الکترونیکی (مجازی) با در نظر گرفتن ابعاد اجرایی آموزش شامل زمان، مکان و شیوه ارائه خدمات آموزشی به شیوه‌ای متفاوت فرایند آموزش و یادگیری را اجرایی می‌کند، در این شیوه از امکانات و ابزار آماده در محیط مجازی اینترنت استفاده میشود و با ایجاد قابلیت دسترسی به دروس از پیش تولید شده در رشته‌های مربوطه، در هر زمان و از هر نقطه جغرافیایی بدون نیاز به حضور همزمان طرفین، فرایند آموزش و یادگیری را اجرایی میکند.

در این راستا نظر به اهمیت و ضرورت تنوع‌بخشی و ارتقای کیفیت آموزشی، به منظور افزایش بهره‌وری در حوزه نوسازی نظام آموزشی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین آموزشی به ویژه آموزش الکترونیکی، این آیین‌نامه که شامل سه بخش تحت عنوان 1- کلیات، 2- آیین‌نامه اجرایی آموزش الکترونیکی و 3- آیین‌نامه آموزشی دوره‌های آموزش الکترونیکی تنظیم و تدوین شده است. بدیهی است، سایر ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی که در این آیین‌نامه قید نشده است مطابق با آخرین آیین‌نامه‌های آموزشی دانشگاه میباشد.

بخش اول: کلیات


1-       اهداف


هدف از تدوین این آیین‌نامه تعیین الزامات آموزشی، نظارتی و ویژگیهای اجرایی نظام آموزش الکترونیکی است.

 

2-      واژگان


-         وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

-         مؤسسه: منظور دانشگاه صنعتی شاهرود است.

-         مرکز: منظور مرکز آموزش‌های الکترونیکی (مجازی) دانشگاه صنعتی شاهرود است.

-         دانشکده: منظور دانشکده مربوط به دوره آموزشی است.

-         یاددهنده: منظور استاد یا تدریس‌یار درس است.

-         سازمان سنجش: منظور سازمان سنجش آموزش کشور میباشد.

 

3-     شیوه‌های تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته


الف- شیوه آموزشی- پژوهشی: دوره‌ای آموزشی که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان‌نامه است.

ب- شیوه آموزشی: دوره‌ای آموزشی که دانشجو با گذراندن واحدهای درسی و بدون نیاز به گذراندن پایان‌نامه دانش‌آموخته میشود.

 

فصل اول : نظام آموزش الکترونیکی


نظام آموزش الکترونیکی، چارچوبی مدون برای تامین محیط یادگیری در بستر فناوری اطلاعات و با رعایت ویژگیهای زیر است:

 

1- نظام مدیریت آموزش: سکوی دستیابی به مجموعه منابع و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت رخدادهای آموزشی است.

 

2- نظام کنترل دانسته‌ها و ارزیابی رفتارهای آموزشی: محیطی که در آن رفتارها و زمان یادگیری ثبت و ضبط میگردد و یادگیرنده و یاددهنده میتوانند چگونگی کنترل دانسته‌ها را تعیین نمایند.

 

3- نظام دسترسی برخط به مراجع و منابع رسمی آموزشی: محیط دسترسی مستقیم به مستندات دیجیتال و ذخایر اطلاعاتی مورد نیاز از قبیل کتاب، مقاله، آزمون‌ها و منابع مربوط به تعاملات بین یادگیرندگان و یاددهندگان اعم از همزمان و غیرهمزمان در سال‌های متوالی.

 

4- نظام مدیریت و تولید محتوای بر خط آموزشی: محیطی که در آن یاددهنده محتوای الکترونیکی درخت دانش را بر اساس برنامه درسی و سرفصل مصوب و با تفسیر شخصی خود تهیه و بصورت زنجیره‌ای از مفاهیم و با نظم و چینش منطبق با برنامه‌ریزی آموزشی ایجاد مینماید .

 

5- نظام تعاملات مستقیم و غیرمستقیم ارکان اصلی آموزش: محیط تعاملات برخط و پویای یاددهندگان و یادگیرندگان به اشکال همزمان و غیرهمزمان از قبیل کلاس‌های زنده، انجمن گفتگو و پرسش و پاسخ.

 

 فصل دوم : الزامات آموزشی و نظارتی


فرآیند یاددهی- یادگیری در نظام آموزش عالی الکترونیکی شامل الزامات ذیل میباشد:

 

1-       تعاملات محتوایی


  ارائه محتوا به صورت بسته‌های مشخص برای هر کلاس، که میبایست به صورت جلسه‌ای و در صورت لزوم یکجا در اختیار دانشجو قرار گیرد. یاددهنده میبایست میزان کل محتوای مربوط را در نظر داشته؛ به مقدار مشخص برنامه‌ریزی کند، و سرانجام در محیط مدیریت آموزش پیاده نماید. محتوای فوق‌الذکر میبایست به دو صورت محتوای اصلی (به شکل درس‌پار) و منابع تکمیلی (به شکل کتب، جزوات و منابع چندرسانه‌ای) در اختیار یادگیرنده قرار گیرد.

 

2-      تعاملات خود ارزیابی


پس از هر جلسه باید آزمون‌های مقطعی و بین جلسه‌ای در اختیار دانشجو قرار گیرد و پس از هر دو یا سه جلسه یاددهنده میبایست تکالیف مربوط را در انجمن‌های گفتگو ثبت و ضبط نموده و از دانشجو بخواهد که پاسخ را ثبت کند.

 

3-     تعاملات گروهی تسهیم دانش


استاد لازم است برای هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های غیرهمزمان دانشجویان، با استفاده از دستیار استاد و برای کمک به دانشجویان در تنظیم رفتارهای مناسب، رخدادهای آموزشی را ارزیابی و کنترل نماید. در این راستا یاددهنده باید مراجع و منابع تسهیم شده سال جاری و ذخایر سال‌های قبل را در دسترس دانشجویان قرار دهد ( به شیوه تالار یا دانلود) تا دانشجو بتواند از آن‌ها استفاده کند. این امر میتواند به شکل طرح نیز انجام گیرد.

 

4-    تعاملات رفع اشکالات فردی و گروهی


رفع اشکال به دو صورت می تواند انجام گیرد:

 

الف- کلاس برخط زنده (online): که سقف تعداد دانشجو در آن 20- 15 نفر بوده و بر مبنای سوال و تکالیف و از این قبیل تعیین شده باشد.

 

ب- کلاس حضوری: با استفاده از روش ترکیبی، که بصورت محدود در نیم‌سال تحصیلی باید تشکیل شود.

 
آیا این مقاله مفید بود? بله / خیر
جزئیات
شناسه مقاله: 5
بخش: آیین‌نامه‌ها
تاریخ افزوده شدن: 1391-12-13 12:04:28
تعداد بازدید: 1016
امتیاز (رأیها): مقاله دارای امتیاز 4.0/5.0 است (31)

 
« بازگشت


طراحی و تولید: شرکت گنجينه اطلاعات و ارتباطات
سویگل میکا نسخه 2.1